Organizovanje i ostvarivanje nastave u osnovnim školama u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine