Planiranje, organizovanje i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u periodu od 15.03.-19.03.2021. god.