Akcija „limenka po limenka„ i predavanje za učenike o reciklaži limenki