Обавештење о закљученом уговору, услуге физичко-техничког обезбеђења