U žiriju Evropske omladinske filmske akademije i naši učenici