Jana Batinić nagrađena na konkursu „Ognjište naših predaka„