Матурска екскурзија ученика 8. разреда „Ђердапском клисуром“
9. мај 2022.
Наши еко-прваци
11. мај 2022.