Екскурзија ученика  6. разреда – Западна Србија (Етно село Тршић)