Добри ученици награђени боравком у ИС Петница
6. септембар 2022.
Основана  ученичка задруга „Булка“
12. септембар 2022.