Општи савет за саобраћај – за прваке

Дан заставе, 15. сепембар
15. септембар 2022.
Учешће ученика у манифестацији Дан Нове Црвенке
16. септембар 2022.