Продајна изложба радова УЗ „Булка“ – среда, 08.03.2023. год.