Стручни скуп у Врбасу
14. новембар 2023.
Групни родитељски састанци са темом: Насиље у школи
15. новембар 2023.