Радионица  за  8. разред мрежа средњих школа

Општинско такмичење из математике – нижи разреди
1. marta 2015.
Mесна смотра рецитатора
5. marta 2015.

Радионица  за  8. разред мрежа средњих школа

У оквиру програма професионалне оријентације, Тим за ПО  реализовао је још једну  радионицу  за ученике осмог  разреда , предвиђену Годишњим планом активности, под називом  “Мрежа средњих школа”.

Циљеви  радионице :

-развијање компетенције за целоживотно учење и вештине коришћења података,  кроз  разумевање односа појмова: област рада – образовни  профил – занимање,
– упознавање са стручним областима различитих средњих стручних школа,
– повезивање образовних профила са занимањима у средњим стручним школама.
– развијање вештине рада са подацима , кроз упознавање са мрежом школа до жељеног занимања.

 

 Секвенце обуке:

  1. Бреинсторминг на тему: „Средње школе у мом крају“
  2. Подела на групе: Групе се формирају према интересовању ученика за одређену врсту средње школе.Формирано је пет група : “гимназијалци”, “медицинари”, “техничари”,  “економци” и  “занатлије”.
  3. Израда плаката: Мрежа средњих школа у мојој околини. На основу Конкурса за упис у средње школе, групе креирају плакат на ком представљају назив средње школе, образовне профиле, трајање… на графички/сликовни начин који сами осмисле.
  4. Презентација рада група.Свака група представља свој плакат.
  5. Рефлексија: Договор око постављања постера у кутку за професионалну оријентацију.

Методе: рад са материјалом, постер, презентација

 Време: 45 минута

Социјална форма: рад у групи

Модерацијски материјал: флајери средњих  школа у околини , “Конкурс за упис у средње школе”, “Пронађи себе” – водич за будуће средњошколце, хамер  папир, маркери, фломастери,

Фото галерија