Општинско такмичење из хемије
22. februara 2015.
Јавна набавка – Услуга извођења екскурзија  ученика Основне школе „Вук Караџић„ Црвенка од првог  до седмог  разреда и наставе у природи ученика од првог  до четвртог  разреда
24. februara 2015.

Радионица за VII разред „ЈА ЗА 10 ГОДИНА“

Радионица је реализована на часовима ликовне културе у одељењима VII-3 и VII-4 са наставницом ликовне културе, у сарадњи са Тимом за ПО.
Кроз ову радионицу ученицима је омогућено да изграде што потпунију и реалнију слику о себи, стварајући свој аутопортрет. У стварању сопствене слике о себи, ученици се подстичу да истражују, врше анализе и самопроцене у атмосфери у којој их вршњаци подржавају.

* Циљеви радионице:
– развијање компетенције за целоживотно учење кроз изражавање сопствених очекивања
– повезивање очекивања са избором школе/занимања..

*Секвенце обуке:
1. Асоцијације на тему „ЈА ЗА 10 ГОДИНА“.
2. Размена мишљења о визији.Ученици седе у два концентрична круга, лицем окренути једни према другима. Сваки ученик из унутрашњег круга прича своју визију о себи за 10 година особи преко пута у кругу. Након 2-3 минута, ученици из спољашњег круга померају се за једно место удесно и размена се наставља тако што сада они говоре. Ученици се померају удесно на свака 2-3 минута а затим наизменично говоре ученици из унутрашњег и спољашњег круга.
3. Цртање визије – Ученик на цртежу треба да представи себе на радном месту за 10 година: занимање, како изгледа радно место, радна униформа, средства или алати, сировине, радни процес, сарадници, радно окружење, задовољство послом…
4. Изложба цртежа у учионици а по завршетку радионице на паноу у холу школе.
5. Откривање аутора цртежа тако што сви посматрају цртеже и погађају ко је аутор/ка цртежа.

*Методе:асоцијације, размена мишљења, плакат, карусел.
*Време:45 минута.
*Социјална форма:индивидуални рад.
*Модерацијски материјал: папир и фломастери.
*Радни материјал за портфолио:Цртеж визије“ Ја за 10 година у жељеном занимању“.

Фото галерија