Радионица бр13 : Путеви образовања и каријере

Међуокружно такмичење- рукомет
28. aprila 2015.
Окружно такмичење – атлетика, Сомбор
7. maja 2015.

Радионица бр13 : Путеви образовања и каријере

Радионица је реализована на часовима техничког и информатичког образовања и информатике.

Циљеви: повезивање појмова образовања и каријере кроз призму целоживотног учења , унапређивање дигиталне компетенције, изграђивање способности самовођења и саморазвоја, повезивање критеријума за свој избор школовања са могућностима каријерног развоја.

Методе: презентација групе, експертски метод, израда фолдера о путевима каријере.

Секвенце обуке:

  1. Уводна игрица: „Загонетно занимање“: (Ученик који се добровољно јави, извлачи картицу са описом занимања и прочита је у себи. Остали откривају занимање тако што постављају питања која описују то занимање. Ко погоди, извлачи следећу картицу.)
  2. Рефлексија на игрицу и визија сопствене каријере: Размена: у којим занимањима виде себе. (Говори ко жели).
  3. Формирање група: Од чланова који су на претходној радионици истраживали и представљали различите средње школе формирају се тзв. групе стручњака за одређену тему (.Економисти, машинци, гимназијалци, медицинари) Њихов задатак је да размене кључне информације о школама и претраже информације на сајту Националне службе за запошљавање

( http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/planiranje_karijere.cid247)

о могућим путевима каријере, те попуне лист у свом портфолију: Које перспективе пружа школовање и који су могући путеви каријере.

  1. Презентација могућих путева каријере – галеријска шетња: Изложба путева каријере, тако да аутор листа буде доступан за питања.
  2. Завршница: Промоција извора информисања: сајам образовања и каријере.( Могућност одласка на сајам образовања. Начини прикупљања информација од вршњака приликом посете сајму: као репортери, који ће интервјуисати представнике школа, или фоторепортери и/или сакупљањем пропагандног материјала.)

Време: 45 минута, Социјална форма: рад у групи.

Модерацијски материјал: картице са описом занимања; информације о средњим школама, прилози за портфолио – о очекивањима,мотивима, способностима и захтевима школе.

Фото галерија