Еврпоски Дан језика – „Разговарај са мном!„

Нови изглед „велике„ школе
20. септембар 2015.
Програм Дечје недеље – „велика школа“ 05.–11.10.2015.
1. октобар 2015.