Огледни час из немачког језика – учење по станицама

Одбојка општинско такмичење
10. novembra 2015.
Уређење ходника
4. decembra 2015.

Огледни час из немачког језика – учење по станицама

Наставница немачког језика, Виолета Комазец, труди се да њени часови буду што занимљивији ученицима, па је ових дана реализовала огледни час у одељењу  7-2,   под називом „Früher  und jetzt„ (Некад и сад ). Тема је обухватала начин живота некад и сад.

Пре почетка часа ученици су извлачили листиће са именом и презименом  одређеног лика тј. члана породице.и то је одређивало којој ће ученик  „станици“ припaдати. Сваку станицу чинила је једна породица (Schmit, Müler,…). Формирано је 9 станица а на свакој станици  је рађен различит тип задатка и коришћено је различито наставно средство.Чланови станице 1 користили су CD плејер ,слушали текст на немаком језику и записивали податке .Екипа станице 2 уз помоћ таблет рачунара претраживала  je  you tube – интернет сервис за поставку и преглед  видео записа.На столу станице 3 уз помоћ пузли ученици су вежбали редослед речи у реченици. На станици 5 ученици су читали улоге из датог текста  и тако све до последње станице све је било потпуно  различито.

Овакав начин рада погодан је у одељењима са већим бројем ученика јер се овим путем ангажују сви ученици и раде према својим способностима и могућностима.Такође треба напоменути да се  све ово може реализовати и кроз више часова, док сви ученици не прођу све станице.

Припрема за час (преузмите)