Javna nabavka dobara električne energije za potpuno snabdevanje (oznaka iz OPN: 0931000, električna energija)
3. februara 2016.
Seminar u Kaću – za aktivne škole
10. februara 2016.

Seminar u našoj školi

U subotu 06.02.2016. godine u našoj školi održan je seminar ,,Različiti pristupi u radu nastavnika i stručnih saradnika sa decom sa poremećajem u ponašanju,, (Katal. Broj 330, kompetencija K3, prioritet 6)

Cilj seminara bio je povećanje spremnosti nastavnika i stručnih saradnika da prepoznaju probleme učenika sa poremećajem u ponašanju i pruže im odgovarajuću podršku. Upoznavanje nastavnika i stručnih saradnika sa predlozima za rad sa decom sa poremećajem u ponašanju i postupcima zasnovanim na kognitivno-bihejvioralnom psihoterapijskom pristupu, koji se realizuju na kreativan način. Unapređivanje komunikacijskih veština i saradnje nastavnika i stručnih saradnika sa roditeljima učenika. Razvoj veština komunikacije nastavnika i stručnih saradnika za rad sa odeljenjem koje pohađa dete sa poremećajem u ponašanju. Proširivanje teoretskog znanja nastavnika i stručnih saradnika o simptomima, definicijama i različitim teorijama koje objašnjavaju uzroke poremećaja u ponašanju.

Foto galerija