Јавна набавка добара електричне енергије за потпуно снабдевање (ознака из ОПН: 0931000, електрична енергија)

Летопис школска 2015/2016. година
2. februara 2016.
Семинар у нашој школи
7. februara 2016.

Јавна набавка добара електричне енергије за потпуно снабдевање (ознака из ОПН: 0931000, електрична енергија)