Seminar u Kaću – za aktivne škole

Seminar u našoj školi
7. februara 2016.
Javna nabavka dobara – namirnice za đačku užinu (OPN: 15000000 hrana, piće, duvan i srodni proizvodi)
17. februara 2016.

Seminar u Kaću – za aktivne škole

U organizaciji Saveza za školski sport Vojvodine u Kaću je organizovan seminar (Katal. Br. 101, kompetencije K4, prioritet 1, br. Sati 16) na kome su učestvovali naši nastavnici fizičkog vaspitanja: Danijela Lovre i Zoran Miladinović, kao i učiteljica Zora Gojković. Tema seminara bila je unapređenje rada odeljenjskih starešina sa posebnim akcentom na sportsko-rekreativne aktivnosti koje se mogu organizovati unutar odeljenjske  zajednice. Mesto održavanja bila je Osnovna škola ,,Đura Jakšić,, u Kaću.

Foto galerija