Јавна набавка добара електричне енергије за потпуно снабдевање (ознака из ОПН: 0931000, електрична енергија)
3. februara 2016.
Семинар у Каћу – за активне школе
10. februara 2016.

Семинар у нашој школи

У суботу 06.02.2016. године у нашој школи одржан је семинар ,,Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању,, (Катал. Број 330, компетенција К3, приоритет 6)

Циљ семинара био је повећање спремности наставника и стручних сарадника да препознају проблеме ученика са поремећајем у понашању и пруже им одговарајућу подршку. Упознавање наставника и стручних сарадника са предлозима за рад са децом са поремећајем у понашању и поступцима заснованим на когнитивно-бихејвиоралном психотерапијском приступу, који се реализују на креативан начин. Унапређивање комуникацијских вештина и сарадње наставника и стручних сарадника са родитељима ученика. Развој вештина комуникације наставника и стручних сарадника за рад са одељењем које похађа дете са поремећајем у понашању. Проширивање теоретског знања наставника и стручних сарадника о симптомима, дефиницијама и различитим теоријама које објашњавају узроке поремећаја у понашању.

Фото галерија