Успешно и на „Дабру“ !
6. децембар 2016.
Одељење 3/2 у акцији
12. децембар 2016.