Školsko takmičenje „Mali Pjer „za najbolju dečju karikaturu