Јавна набавка добара – намирнице за ђачку ужину (ознака из орн: 15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи)

Часопис „Mатематички лист„ награђује ученике, наставнике и родитеље
15. februara 2014.
Општинско такмичење – страни језици
22. februara 2014.

Јавна набавка добара – намирнице за ђачку ужину (ознака из орн: 15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи)