Групни родитељски састанци „Насиље у школи“

Божићни пост –време  позитивних мисли и добрих дела…
11. децембар 2017.
„Трећаци“ учили како безбедно учествовати у саобраћају
14. децембар 2017.