Похвале за школу и за наше наставнике

„Трећаци“ учили како безбедно учествовати у саобраћају
14. decembra 2017.
Празнична посета „Плавој птици“
15. decembra 2017.

Похвале за школу и за наше наставнике

Наставници наше школе активно  учествују током школске године   у многобројним ваннаставним активностима а једна од њих је Oнлајн недеља. Сваке године, током прве недеље априла, на часовима  техничког и информатичког образовања и информатике организују се  у дигиталном кабинету  разне активности којима се промовише коришћење нових технологија. За овогодишње учешће школа је похваљена, као и наставници ТиИО и информатике.