Приредба поводом школске славе – Свети Сава
26. јануар 2018.
Јавна набавка: набавка добара у области енергетике набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према техничкој спецификацији (ОПН: 0931000, електрична енергија)
30. јануар 2018.