Javna nabavka – nabavka radova, sanacija plafona školsko-sportske sale u OŠ ”Vuk Karadžić” (OPN: 45212290)