Tradicionalni mini Sajam obrazovanja u školi 25.04.2018. god.