Stručni skup i manifestacija Dani Sunca u Kuli, 10.05.2018. god.