Učešće naših učenika u manifestaciji „Slatki dani„ 11.05.2018. god.