Nagrada za  montažu na Reviji kratkog đačkog filma „Filmić 2018“ 24.05.2018. god.