Награде на еко-смотри „Мали Стапар“ 26.05.2018. год.