Ekskurzija 1. razreda – Bački Monoštor 18.05.2018. god.