Молитва за почетак школске године 16.09.2018. год.