И ми смо део  „Вукове породице“ : конкурс –  Кад  је Вук био мали 15.11.2018. год.