Едукативна трибина “Украдена безбедност“ 12.02.2019. год.