22. “Takmičarski dana mladi preduzetnika i inovatora“ 26. i 28.02.2019. god.