Kритичко мишљење на часу историје 08.04.2019. год.