Završna faza aktivnosti „Podizanje svesti o bezbednosti dece u saobraćaju u blizini rehabilitovanih puteva“ 29.04.2019. god.