Na „Slatkim danima u srcu Bačke“, 10. i 11. maj 2019. god.