Ekskurzija trećih razreda – Kikinda 17.05.2019. god.