Екскурзија трећих разреда – Кикинда 17.05.2019. год.