Екскурзија петих разреда – Засавица 18.05.2019. год.