Dragi učenici,

• možda niste znali, ali uspeh u učenju zavisi od toga kako se uči novo gradivo. Zato smo odlučile da vam damo nekoliko smernica koje vam mogu pomoći.
• Nikada ne počinjite sa učenjem čim dođete iz škole. Najpre se odmorite, ručajte, pogledajte nešto na TV-u, ali ne duže od 30-45 minuta. Važno je da budete odmorni kada počnete da učite.
• Učite uvek u isto vreme i na istom mestu. Vodite računa da učite za svojim radnim stolom u svojoj sobi, a ako je nemate neka to bude najmanje prometna prostorija u kući. Tako vam ukućani neće smetati. Učite sedeći u stolici, nikako udobno zavaljeni u fotelji, ili ležeći na krevetu. Pre ćete zaspati nego naučiti nešto.
• Učite svaki dan. Čak i kada nemate odgovaranje ili kontrolni ponovite prethodne lekcije iz predmeta koje imate tog, ili sledećeg dana. Na ovaj način ćete se lakše pripremiti za kontrolni i odgovaranje.
• Kada počnete sa učenjem nove lekcije bilo bi dobro da najpre letimično pregledate to što treba naučiti. Nakon toga možete početi sa učenjem. Postoji više metoda učenja, a najzastupljenije su učenje gradiva po delovima tj. pasusima i učenje gradiva u celini tj. iščitavanje cele lekcije više puta.

Ponavljanje je veoma važan deo učenja novog gradiva. Nakon što ste naučili lekciju obavezno se preslišajte. Za kraj bi bilo korisno još jednom pročitati naučenu lekciju od početka do kraja.

Da bi učenje bilo efikasno neophodno je da budete odmorni, probleme da ostavite po strani i da se dobro skoncentrišete na učenje. Ovo će biti moguće ukoliko sebi zacrtate jasan cilj (šta i koliko želite da naučite).

Evo još nekolio saveta koji vam mogu dobro doći.

• Učenje će biti efikasnije ako uz pomoć rečnika ili enciklopedije pojasnite pojmove koji su vam nejasni.
• Beleške sa časa mogu biti veoma korisne, jer u njima možete beležiti primere i asocijacije koje daje nastavnik, a ne pišu u udžbeniku.
• Ukoliko učite redovno nećete imati praznine u znanju, pa ćete samim tim lakše pamtiti novo gradivo.
• Kada podvlačite tekst u udžbeniku imajte plan kako ćete to uraditi. Nije efikasno ako podvučete sav tekst. Mogli biste, na primer, jako važne informacije podvući dva puta, ili crvenom bojom…Važno podvucite jednom linijom, ili plavom bojom…Kod nepoznatog ili nejasnog dela teksta možete staviti ?. Podvlačite 1-2 reči, a ne cele rečenice.
• Biće od koristi ako tokom učenja budete pravili rezime. U kratkim crtama ispisujte ono što učite, ali tako da bude pregledno i da znate šta ste time hteli da kažete.
• Učenje planirajte unapred. Na početku nedelje isplanirajte vreme potrebno za učenje svakog dana i toga se pridržavajte. Za učenje pesmice napamet planirajte 20 minuta; za učenje jedne lekcije 40-60 minuta; za čitanje pripovetke, romana, ili pisanje sastava možete planirati i nekoliko sati bez pauze. Između dve lekcije ili dva predmeta planirajte 5-15 minuta pauze, ne više od toga.
• Nikad ne učite jedan za drugim slične predmete.