Dodela Vukovih diploma i nagrada najuspešnijim učenicima školske 2018/19. godine 12.06.2019. god.