Били смо на екскурзији „Кроз Ђердапску клисуру“ 28.-29. и 30.09.2019. год.