Seminar za nastavnike „Plesom i pokretom do kreativnog izraza“ 18.-.19.10.2019. god.