Из читанке у учионицу – гост у другом разреду песник Тоде Николетић 20.11.2019. год.