У Будимпешти, „бисеру Дунава „(наставничка екскурзија) 22.12.2019. год.