Eko-školica za učenike OŠ „Vuk Karadžić“ 30.09.2020. god.