Еко-школица за ученике ОШ „Вук Караџић“ 30.09.2020. год.